11: Fingerskjøting av konstruksjonslast

Forfatter: Per Lind
Rapport 11, 1987
82 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 11.pdf

Forord

Norsk Treteknisk Institutt har arbeidet med utviklingen av fingerskjøteteknikken siden 1960-årene. Siden 1966 i nær tilknytning ti] den industrielle utnyttelsen som da ble startet opp her i landet.

Gjennon den faglige bístand NTI har ytt Norsk Lintrekontroll hár vi fått et godt innblikk i fingerskjøting under industrielle forhold. Det har gitt oss grunnlag for en oppfølgíng og videreutvikling av fingerskjøteteknikken. Denne rapporten er en oppsummeríng av elve enkeltundersøkelser utført i løpet av de siste 6 - 7 år. De bør gi et godt grunnlag for ytterligere å forbedre den gode kvatitet på fingerskjøtt konstruksjonslast vi allerede har. Det er i dag i Norge 30 bedrifter som er godkjente produsenter av fingerskjøtt konstruksjonsvirke.