Utredning

Serien Utredning (Norsk Treteknisk Institutt) ble utgitt i perioden 1951 - 1988.

Kontakt oss på epost, firmapost@treteknisk.no, for anskaffelse av disse heftene.

1. Kutterflis og sagflis som isolasjonsmateriale i bolighus / Hans Granum, 1951. 33s. (Kopiert utgave)

2. Sågverkens avfallsproblem / Carl-Gustaf von Essen, 1951. 50 s..

3. Første årsmøte. Foredrag om aktuelle emner innen treindustrien, utarbeidet til møtet / NTI, 1951. (Utsolgt)

4. En metode for kvalitetskontroll av trelast med hensyn til fuktighetsinnholdet / Ole Karlsen, 1952. 52 s. (Kopiert utgave)

5. De nye tørkeskjemaer som anvendes i USA / Ole Karlsen, 1952. 12 s.

6. En oversikt over impregneringsmidler - og metoder /Karl Mørkved, 1953. 19 s.(Kopiert utgave)

7. Andre årsmøte. Foredrag og diskusjon om aktuelle emner innen treindustrien / NTI, 1953.32 s.

8. Lim og liming / Halvor Fehn, 1954. 85 s.

9. Tresponplater. En orientering og en oversikt over forskjellige europeiske fabrikasjonsmetoder / Halvor Fehn, 1954. 5 s. (Kopiert utgave)

10. "Skog og tre". Høstmøte 1954. Foredrag og diskusjon om aktuelle emner innen treindustrien / NTI, 1955.

11. "Mot Rust og Råte 1954". Foredrag om råte og impregnering av trevirke på studiekonferansen arrangert av Studieselskapet for Norsk Industri i samarbeid med Skipsteknisk Forskningsinstitutt og Norsk Treteknisk Institutt / NTI, 1955.

12. ”Skog og Tre". Høstmøte 1955. Foredrag og diskusjon om aktuelle emner innen treindustrien / NTI, 1956. (Utsolgt)

13. Sagbruksavfallets praktiske og salgsmessige verdi som industribrensel / Norsk Dampkjelforening, 1956.

14. "Skog og Tre". Høstmøte 1956. Foredrag og diskusjon om aktuelle emner innen treindustrien / NTI, 1957.

15. Møbelvirkets stabilitet / Ole Grønvold, 1957. 11 s.

16. Transport av bakhon eller flishakk - en økonomisk kalkyle av de forskjellige transportmetoder / Kjell Wibstad og Bjørn Lier, 1957. 11 s.

17. Sprekkdannelser i møbelvirkets dekkfiner. Et litteratursammendrag / Ole Grønvold, 1957. 10 s.

18. Limgjennomslag / Ole Grønvold, 1957. 12 s.

19. "Skog og Tre". Høstmøte 1957. Foredrag og diskusjon om aktuelle emner innen treindustrien / NTI, 1958.

20. Barking, hugging, transport og omsetning av sagbruksavfall i Sydstatene i USA / Gullik Hvamb, 1958. 20 s.

21. "Skog og Tre". Høstmøte 1958. Foredrag og diskusjon om aktuelle emner innen treindustrien / NTI, 1959.

22. Trelastens posisjon i vår byggevirksomhet, nå og i fremtiden / Hans Granum, 1960. 8 s.

23. Limte, laminerte trekonstruksjoner og deres anvendelse / Johannes Moe, 1960. 10 s.

24. Årsmøte i Foreningen til Treindustriens Fremme, 1959. "Skog og Tre". Høstmøte 1959. Foredrag og diskusjon om aktuelle emner innen treindustrien / NTI, 1960.

25. Årsmøte i Foreningen til Treindustriens Fremme, 1960. "Skog og Tre". Høstmøte 1960. Foredrag og diskusjon om aktuelle emner innen treindustrien / NTI, 1961.

26. Spikerlimte trekonstruksjoner / Hans Granum, Johannes Moe og Jan Sivertsen, 1961. 21 s. (Kopiert utgave).

27. Årsmøte i Foreningen til Treindustriens Fremme. 1961. "Skog og Tre". Høstmøte 1961. Foredrag og diskusjon om aktuelle emner innen treindustrien / NTI, 1962.

28. Midler og metoder til beskyttelse av tre og treprodukter mot brann / Per Hanetho, 1962. 15 s.

29. Anvendelse av tre som konstruksjonsmateriale i korroderende miljø / Per Hanetho, 1962. 8 s.

30. Årsmøte i Treindustriens Tekniske Forening, 1962. "Skog og Tre". Høstmøte 1962. Foredrag og diskusjon om aktuelle emner innen treindustrien / NTI, 1963.

31. Dimensjonering av limtre, laminerte treleddrammer / Odd Brynildsen, 1963. 16 s.

32. "Skog og Tre". Høstmøte 1963. Foredrag og diskusjon om aktuelle emner innen treindustrien / NTI, 1964.

33. Gruppemøte i Treindustriens Tekniske Forening, 1964. Årsmøte i Treindustriens Tekniske Forening, 1964. "Skog og Tre". Høstmøte 1964. Foredrag og diskusjon om aktuelle emner innen treindustrien / TI, 1965.

34. Rektangulære trebjelkers sidestabilitet / O. Brynildsen, 1965. 4 s.

35. Årsmøte i Treindustriens Tekniske Forening, 1965. "Skog og Tre". Høstmøte 1965. Foredrag og diskusjon om aktuelle emner innen treindustrien / NTI, 1966.

36. Årsmøte i Treindustriens Tekniske Forening, 1966. "Skog og Tre". Høstmøte 1966. Foredrag og diskusjon om aktuelle emner innen treindustrien / NTI, 1967.

37. Uttrekkskraft for trådstift og Uttrekkskraft for treskruer / Michael Foslie, 1967.

38. Årsmøte i Treindustriens Tekniske Forening, 1968. Foredrag og diskusjon om aktuelle emner innen treindustrien / NTI, 1969.

39. Årsmøte i Treindustriens Tekniske Forening, 1969. Særmøte under "Skog og Tre". Høstmøte 1969. Foredrag og diskusjon om aktuelle emner innen treindustrien / NTI, 1970.

40. Tre i småhusfundamenter / Nanna Selvaag, 1972.

41. Årsmøte i Treindustriens Tekniske Forening, Larvik 24.-25. mai 1971, Brumunddal 29.-30. mai 1972, Trysil 4.-5. juni 1973. Foredrag om aktuelle emner innen treindustrien / NTI, 1974. 77 s.

42. Utforming av tømmerterminaler / Reidar Engeset og Bjørn Lier, 1975. 103 s.

43. Støydemping i treindustrien / Stein E. Larsen, 1977. NB! Denne og utredn. nr. 46 erstattes nå av RAMIT's "Støy og støydemping i treindustrien". Kjøpes fra RAMIT.

44. Forslag til informasjonssystem / A. Garnæs, 1978. 34 s.

45. Utstyr og metoder for registrering og bearbeiding av data ved trelastbruk / A. Garnæs og T. Raen, 1978. 45 s.

46. Innbygging av høvel- og mouldingmaskiner / Stein E. Larsen, 1978. NB! Denne og utredn. nr. 43 erstattes nå av RAMIT's "Støy og støydemping i treindustrien". Kjøpes fra RAMIT.

47. Kontroll og styring av trelasttørker / T. Raen og S. Tronstad, 1978. 35 s.

48. Tørkeskjemaer for norske og utenlandske treslag / T. Raen og S. Tronstad, 1979. 64 s.

49. BJØRK - Produksjon, egenskaper, bearbeiding og anvendelse / K. Vadla, N. Berg og M. Foslie, 1980. 60 s.

50. Trekonstruksjoner. Eksempelsamling / NTI, 1988. 36 s