Fuktavhengige dimensjonsforandringer i høvellast

Forfatter: Michael Foslie
20 s.
50,-
Teknisk småskrift, 32, 1988

Innhold

  •  Litt om krymping og svelling i trevirke
  • Dimensjonsendringers betydning for produktet
  • Betydningen av årringretningen i materialene
  • Fuktighet og dimensjonsendring i praksis
  • Tidsfaktoren
  • Fuktighet i bolighus
  • Spesielle produkter: panelingsbord, himlingsbord og gulvbord