Bioenergi fra treindustrien

Redaktør: Jarle Svanæs
34 s., 1 CD med regneprogram for beregning av brennverdier
ISBN: 82-7120-038-0
Med CD: 700,- Uten CD 250,- (Medlemmer: halv pris)
Teknisk småskrift, 34, 2002

Bioenergi fra treindustrien gir kunnskap om mulig-hetene for utnytting av biprodukter og rivningsvirke fra treindustri. Heftet kan brukes til beregninger av brenn-verdi av eksisterende og nye produkter. Man kan også sammenlikne energikostnader for egne produkter mot alternative energibærere.

Bioenergi har i den senere tid fått stor oppmerksomhet. Myndighetene i inn- og utland har fått øynene opp for betydningen av å utnytte en fornybar energikilde som ikke bidrar til å øke utslippene av CO2. I den nye Klima-meldingen går Regjeringen derfor inn for å erstatte 25 % av mineral-oljeforbruket med fornybar energi.

Samtidig opplever vi en betydelig økning av energiprisene for el-kraft og andre energi-bærere. Dette gir nye muligheter for trelast- og treindustrien som er produsenter av store mengder biprodukter. En god del av disse vil kunne benyttes til produksjon av bioenergi og med en bedre lønnsomhet enn tidligere. Vi har også inkludert rivningsvirke da dette representerer en vesentlig energiressurs. Her kan trelast- og treindustrien snu et avfalls-problem til å bli en verdifull og samfunnstjenlig ressurs.

Mulighetene åpner for at trelastindustrien kan bli produsent av foredlede energibærere for eksempel i form av pellets eller briketter. I tillegg til å benytte egne biprodukter, kan trelast-bruket bli en mottaksstasjon for rivningsvirke og lignende.

Dette er foranledningen til at NTI nå utgir dette heftet. Det inngår også et regneprogram på CD-rom som treindustrien kan bruke til beregninger av brennverdi for sine eksisterende og nye produkter. Det vil også være mulig å foreta sammenligninger av energikostnader for egne produkter mot alternative energibærere. Heftet er en oppdatering, modernisering og komplettering av Teknisk Småskrift nr. 25 fra 1974.