Stell og vedlikehold av båndsager og båndsagblader

Forfatter: Olav Bergene Holm
16 s.
200,- for 1. eksemplar, 150,- for de neste.
2011

Denne veiledningen på 16 sider innholder mye god informasjon om utforming og drift av båndsager. I tillegg får du gode råd om vedlikehold av båndsagblader. Dette er ført i pennen av Olav Bergene Holm, og med seg har han hatt Tom Opåsen, Finn Martinsen og Ola Johansen.

Trykksaken bør være i alle kantiner og operatørrom. Papiret er behandlet slik at det vil tåle omgang med olje, kaffe og andre nødvendighetsartikler.

Publikasjonen kan bestilles ved henvendelse til  firmapost@treteknisk.no eller per telefon  988 53 333.