Meddelelse

Serien Meddelelse (Norsk Treteknisk Institutt) ble utgitt i perioden 1951-1992.

Kontakt oss på epost, firmapost@treteknisk.no, for anskaffelse av disse heftene.

1. Skurutbyttets variasjon med skurordre, tømmerdimensjon og avsmaling ved en moderne sirkelsag / Gustav S. Klem og Ole Karlsen, 1951 8 s.

2. Sammenliknende skurforsøk mellom sirkelsagblad med viggete og stukete tenner / Gustav S. Klem og Ole Karlsen, 1951. 19 s.

3. En undersøkelse av skurnøyaktigheten ved forskjellige sagbrukstyper / Gustav S. Klem og Martin Seem, 1951. 11 s.

4. Tannvinklenes innvirkning på kraftforbruket ved saging med og mot fibrene / Curt Skoglund og Gullik Hvamb, 1953. 9 s.

5. En transportteknisk undersøkelse på stabeltomtene ved trelastbrukene. Utført ved Produksjonsteknisk Forskningsinstitutt etter oppdrag og i samarbeid med NTI, 1954. 135 s.

6. Fuktighetsopptak i gulvbord under lagring på byggeplassen / Ole Karlsen, 1954. 14 s.

7. Noen resultater fra undersøkelser over saging med og mot fibrene / Torstein Englesson, Gullik Hvamb og Bertil Thunell, 1954. 14 s.

8. Skurnøyaktigheten ved våre viktigste sagbrukstyper / Gullik Hvamb, 1956. 13 s.

9. Laminering av trykkimpregnert furu / Magnus M. Selbo og Ole Grønvold, 1956. 8 s.

10. Fastmasse i stablet, kappet bakhon / Michael Foslie, 1957. 24 s.

11. Undersøkelser over metoder for tørking av rå sagflis / Per Granlund, 1958. 9 s.

12. Tørrkløyving med koniske sirkelsagblad / Lester H. Reineke og Gullik Hvamb, 1958. 11 s.

13. Metode for beregning av pneumatiske tørkeanlegg basert på eksperimentelle undersøkelser med sagflis / Per Granlund, 1959. 9 s.

14. Brikettering av bark og sagflis / H. Millstein og K. Mørkved, 1960. 16 s.

15. Strength and stiffness of glued laminated timber beams / Johannes Moe, 1961. 13 s.

16. Fingerskjøting av furubord / Eirik Raknes, 1961. 11 s.

17. A study of nail-glued timber truss joints / Johannes Moe, 1961. 16 s.

18. Stability in fire of protected and unprotected glued laminated beams / K. Imaizumi, 1962. 14 s.

19. The mechanism of failure of wood in bending / Johannes Moe, 1962. 18 s.

20. Studier over stukete og viggete rammesagblad og skurnøyaktighet / M. Breznjak og G. Hvamb, 1962. 11 s.(Kun engelsk utgave)

21. Liming av trykkimpregnert bøk / Eirik Raknes, 1962. 18 s.

22. Forsøk med trykkimpregnering av skurlast av gran etter en spesiell metode / Per Hanetho, 1962. 14 s.(Kopiert utgave)

23. Studier over skurnøyaktigheten ved båndsagskur av frosset og ikke frosset virke / Rolf Birkeland og Gullik Hvamb, 1963. 10 s.(Kopiert utgave)

24. Styrkeegenskapene hos furu (Pinus sylvestris) fra Pasvik og fra Østlandet / Michael Foslie, 1963. 11 s.

25. Strength properties and testing methods of glued finger joints in structural timbers / O. Brynildsen, 1965. 5 s.

26. Sammenlikning av beregningsmetoder for enkle tretakstoler / O. Brynildsen. 1966. 3 s.

27. Limte bjelkelagselementer / O. Brynildsen, 1966. 7 s.

28. Varigheten av granvirke behandlet med forskjellige konserveringsmidler og under anvendelse av forskjellige konserveringsmetoder / Gustav S. Klem, 1966. 7 s.

29. Slagbruddfasthet og kløvfasthet til furuvirke trykkimpregnert med et vannløselig saltkonserveringsmiddel / Gustav S. Klem, 1966. 6 s.

30. Investigations on sawing accuracy for big bandsaw when sawing frozen and unfrozen logs with different feed speeds and different swage sizes / Rolf Birkeland, 1967. 7 s.

31. Langtidsbestandighet av lim for bærende trekonstruksjoner / Eirik Raknes, 1968. 16 s.

32. Fingerskjøting med resorcinlim ved høy trefuktighet / Eirik Raknes, 1967. 12 s.

33. Norsk granvirkes styrkeegenskaper. 1: Bøyestyrke, elastisitetsmodul og strekkstyrke målt på 3” x 8” og 2” x 4” / Michael Foslie og Knut Moen, 1968. 65 s.

34. Resultatene av målinger av skurnøyaktigheten ved sirkelsagbruk og båndsagbruk / Rolf Birkeland, 1968. 14 s.

35. Lagringsskader på ubarket skurtømmer og effekten av sprøyting med insekt- og soppdrepende midler / Gunnar Wilhelmsen og Michael Foslie, 1968. 90 s.

36. Fingerskjøting av konstruksjonsvirke med høy trefuktighet / Eirik Raknes, 1969. 7 s.

37. Frittbærende tretakstoler / Odd Brynildsen og Rolf Schjødt, 1969. 62 s.

38. Skur med stukete tenner på sirkelsagblad med høy matning pr. tann / M. Breznjak og K. Moen, 1969. 8 s.

39. Betydningen av sterk tilvekstøkning hos vanlig furu for trevirkets tørkeskader, bøyefasthet og skjærfasthet / Gustav S. Klem, 1970. 6 s.

40. On the vibration of the circular saw blade under sawing conditions / M. Breznjak og K. Moen, 1970. 8 s.

41. Fingerskjøting av “lufttørr” trelast ved hjelp av høyfrekvensoppvarming / Eirik Raknes og Martin Seem, 1971. 5 s.

42. Norsk granvirkes styrkeegenskaper. 3: Styrkeegenskaper for små, feilfrie prøver / Michael Foslie, 1971. 26 s.

43. NTI’s trebjelkefasit / NTI, 1971. 259 s. (Erstattet av Byggdetaljblad, Norges byggforskningsinstitutt)

44. Langtidsbestandighet av lim for bærende trekonstruksjoner / Eirik Raknes, 1972. 11 s.

45. Norsk granvirkes styrkeegenskaper. 2: Bøyestyrkens og strekkstyrkens sammenheng med enkelte sorteringskriterier / Michael Foslie og Knut Moen, 1972. 25 s.

46. On the lateral movement of the bandsaw blade under various sawing conditions / M. Breznjak og K. Moen, 1972. 91 s.

47. Korrosjon på metaller i kontakt med trykkimpregnert trevirke / Egil Ormstad, 1973. 42 s.

48. Theory and experiment on the optimal operation of circular saws / C.D. Mote, Jr. og S. Holøyen, 1973. 28 s.

49. The temperature distribution in circular saws during cutting / C.D. Mote, Jr. og S. Holøyen, 1973. 30 s.

50. Saltakstoler / Asbjørn Aass Jr. og Odd Brynildsen, 1974. 155 s. (Selges gjennom A/S Byggtjeneste)

51. Egenskaper til trevirke fra gjødslet gran- og furuskog / Gustav S. Klem, 1974. 59 s.

52. Automatic setting of a twin circular saw / M. Breznjak, A. Garnæs, S. Holøyen og B. Lier, 1975.

53. Langtidsbestandighet av lim for bærende trekonstruksjoner. Resultater etter 10 års eksponering / Eirik Raknes, 1976. 6 s.

54. Apparat for ikke-ødeleggende prøving av sponplater / K. Mørkved, S. Johannesen og E. Ormstad, 1976. 7 s.

55. Sagbladstyringer / Sindre Holøyen, 1977. 32 s.

56. Feedback control of sawblade temperature with induction heating / C.D. Mote, Jr. og S. Holøyen, 1977. 74 s.

57. Krokskur / M. Breznjak, B. Lier, M. Müller og A. Storm, 1977. 43 s.

58. Småhusfundamenter av tre / Tore Haavaldsen, 1979. 73 s.

59. Structural models for trussed rafters / O. Brynildsen, 1979. 22 s.

60. Saw stability control by thermal tensioning / S. Holøyen, C.D. Mote, Jr. og G.S. Schajer, 1979. 49 s.

61. Tverravstivning av bjelkelag / Jon Lundesgaard, 1980. 40 s.

62. Langtidsbestandighet av lim for bærende trekonstruksjoner. Resultater etter 15 års eksponering / Eirik Raknes, 1981. 5 s.

63. Oppbøying av takstoler / N. Mjøs og O. Ellingsrud, 1982. 15 s.

64. Temperaturspenninger og sideutbøying på enkeltkoniske sirkelsagblad / Sindre Holøyen, 1982. 13 s.

65. Hydrodynamic sector bearings as circular saw guides / C.D. Mote, Jr., G.S. Schajer og L.I. Telle, 1982. 42 s.

66. Målesystem for vurdering av kantingsoperasjoner / I. Sandqvist, K.O. Sommardahl, L.I. Telle og A. Usenius, 1983. 64 s.

67. Usymmetriske sirkelsagblad / Sindre Holøyen, 1983. 48 s.

68. Korrosjon på metaller / Fred G. Evans, 1984. 21 s.

69. Gran og sitka innplantet på Vestlandet / Michael Foslie, 1985. 111 s.

70. Usymmetriske sirkelsagblad. Del II / Sindre Holøyen, 1985. 58 s.

71. Sawing accuracy at Norwegian Bandsaw Mills / Nobuaki Hattori, 1986. 22 s.

72. Konstruksjonsvirke med små tverrsnitt / Kjell Helge Solli og Reinhard Lackner, 1986. 71 s.

73. Langtidsbestandighet av lim for bærende trekonstruksjoner. Resultater etter 22 års eksponering / Eirik Raknes, 1987. 4 s.

74. Gran fra Vestlandet. Styrke og sortering / R. Lackner og M. Foslie, 1988. 57 s.

75. Lysbeskyttende forbehandling av tre / Eirik Raknes, 1988. 25 s.

76. Belastningstidens innflytelse på strekkfasthet for konstruksjonsvirke i dimension 45 x 145 mm / R. Lackner, 1990. 45 s.

77. The performance of glued laminated beams manufactured from machine stress graded Norwegian spruce / R.H. Falk, K.H. Solli og E. Aasheim, 1992. 60 s.