Kurs

Treteknisk tilbyr kurs med en praktisk vinkling. Service på kompetanse kan være vel så lønnsomt som service på maskinene. Pris for opplæringsvirksomheten avtales ved bestilling.

Fagbrev i trelastfaget

Har du arbeidserfaring, men mangler papirer på kunnskapen din?

Treteknisk tilbyr kurs som forbereder deg til teorieksamen for lærlinger og praksiskandidater i trelastfaget.

Dette er første skritt på veien for å få fagbrev.

Kursoversikt - Bedriftsintern opplæring ved permittering

Treteknisk har utarbeidet en kurspakke for bedriftsintern opplæring ved permittering, karantene og lignende forhold. Kursene er ment å skulle øke kompetansen hos bedriftene og de ansatte, slik at man står sterkere i konkurranse og lønnsomhet etter at koronakrisen er over. 

 

Gulvkurs

Kalde vintere med oppvarming innedørs gir tørt inneklima. Dette er vanskelige forhold for våre gulv. Noen gulv tåler det tørre inneklimaet, mens andre sprekker opp. Hva skyldes dette?

Fagbrev i limtreproduksjonsfaget

Har du arbeidserfaring, men mangler papirer på kunnskapen din?

Treteknisk tilbyr kurs som forbereder deg til teorieksamen for lærlinger og praksiskandidater i limtreproduksjonsfaget. 

Dette er første skritt på veien for å få fagbrev.

Treslagsbestemmelse

Hvordan bestemmer vi treslag? Hvordan henger trestruktur og egenskaper sammen? Hvilke treslag er det lov å innføre til Norge og hvem bestemmer det?

Dette, og mye mer vil du få svar på i kurs i treslagsbestemmelse på Treteknisk.