Fagbrev introbilde.jpg

Fagbrev i trelast- og limtreproduksjonsfaget

Treteknisk tilbyr kurs for fagbrev i trelast- og limtreproduksjonsfaget. Kurset baserer seg på læreplanen og er et eksamensforberedende kurs mot en 5-timers teorieksamen for lærlinger og praksiskandidater.

Kurset passer for deg som har praksis og erfaring, men som mangler det teoretiske grunnlaget for å ta fagbrev. Det stilles ingen krav om forkunnskaper for å delta. 

Hvorfor fagbrev?

Med fagbrev sikrer du dokumentasjon på den kompetansen du har, og dette skaper trygghet både for deg som arbeidstaker og din arbeidsgiver.

Mange opplever å få mer ut av jobben sin etter endt utdannelse, i form av mer ansvar, trygghet og høyere lønn.

Du kan ta fagbrev når du har bestått teorieksamen og fullført praktisk opplæring i en bedrift. Med fagbrev i trelast- og limtreproduksjonsfaget får du tittelen «Fagarbeider trelast- og limtreproduksjon».

Kurset bygger på læreplanen som brukes i offentlig skole.

Fagbrev passer for deg som:

… har jobbet lenge innenfor et yrke, men mangler formell dokumentasjon på kompetansen du har.

… har 5 års relevant arbeidserfaring i 100 % stilling (eller omregnet til 100 % stilling).

… har bestått teoretisk videregående opplæring «Teori til fagbrev».

Fagbrev som voksen

Som voksen kan du ta fagbrev som privatist når du har allsidig og tilstrekkelig erfaring i faget. Vanligvis kreves fem års praksis.

Du må ta teorieksamen før du kan gå opp til den praktiske prøven.

Emner som inngår i kurs for fagbrev i trelast- og limtreproduksjonsfaget

  • HMS
  • Produksjon av skurlast
  • Produksjon av høvellast
  • Treteknologi
  • Sortering av trelast
  • Maskiner og verktøy
  • Produksjon av limtre
  • Styrings- og reguleringsteknikk
  • Tørking og energiproduksjon (eller heter det tørking av trelast?)
  • Bransjelære og kvalitetssikring

Teorieksamen

Du er selv ansvarlig for å melde deg opp til eksamen. 

Hvor og hvordan du skal melde deg opp varierer fra fylke til fylke, og du må selv ta kontakt med din fylkeskommune for korrekt informasjon.

Vanligvis er oppmeldingsfristene 15. september og 15. januar.

For de fleste fylker skjer oppmelding via PrivatistWeb.

Du må selv betale prøveavgift til fylkeskommunen for å få lov til å avlegge eksamen.

Når du har bestått teoretisk prøve kan du melde deg opp til praktisk fagprøve. 

Lurer du på om fagbrev i trelast- og limtreproduksjon er noe for deg?

Se teaseren og ta vår uformelle "motivasjons"-test her:

Kontaktpersoner

Hva er...

Fagbrev?

Et fagbrev er et bevis på fullført og bestått fagprøve i yrkesfag. Det er en avsluttende prøve i håndverkspregede yrkesfag i videregående opplæring.

Praksiskandidat?

En praksiskandidat er en voksen privatist som er i yrkespraksis, men som mangler teori for å ta fagbrev.

​​​​​​​Privatist?

Som privatist er du ansvarlig for egen opplæring og undervisning, og må selv melde deg opp til eksamen.

Oppmelding til teorieksamen

Kontakt din fylkeskommune, eller sjekk PrivatistWeb.

Oppmelding til fagprøve

Kontakt ditt fagopplæringskontor.

Mer informasjon?