spilefasade.img

Rådgivning miljøkommunikasjon

Økende krav til miljøhensyn og dokumentasjon gjør det utfordrende å møte informasjonsbehovet til kunder og interessegrupper. En plan for riktig og effektiv miljøkommunikasjon er avgjørende for å holde gode relasjoner og troverdighet i et marked hvor miljøprestasjoner blir en stadig viktigere konkurransefaktor.

Treteknisk kan hjelpe til med å kommunisere miljøbudskapet til omverdenen. Vi kan legge en strategi for hva miljøkommunikasjon bør inneholde og identifisere målgrupper og planlegge aktiviteter.

Basert på forskning og kontinuerlig arbeid med tre og miljø har Treteknisk en bred erfaring med verdikjeden til treprodukter. Kommunikasjonstiltak som produktdokumentasjon, opplæring og brosjyrer vil forbedre konkurranseevnen til din bedrift.

Treteknisk tilbyr

  • Riktig dokumentasjon om produkters miljøegenskaper.
  • Hjelp til å identifisere målgrupper og kommunikasjonstiltak.

alt