EPD logo 1.gif

Miljødokumentasjon EPD

Miljødeklarasjoner (EPDer) blir mer og mer vanlig som et minstekrav ved leveranse av byggevarer. Statsbygg krever normalt dokumentasjon av de mest brukte materialene i sine prosjekter. I den siste byggemeldingen varslet også regjeringen å vurdere om EPD skal bli et krav i neste revisjon av teknisk forskrift.

En EPD er en kortfattet dokumentasjon som på en standardisert og kvantitativ måte oppsummerer miljøprofilen til et produkt.

En EPD blir utviklet basert på en livsløpsvurdering i samsvar med internasjonale standarder og nasjonale beregningsregler. Dette gir for eksempel tall for et produkts totale klimabelastning fra råvareuttak, transport, produksjon, bruk og avfallshåndtering.

Treteknisk tilbyr
  • Utvikling av miljødeklarasjoner (EPD) for treprodukter.
  • Kortfattet dokumentasjon om produkters miljøegenskaper.
  • Objektiv og tredjepartsverifisert basert på internasjonale standarder.
  • Omfatter hele livsløpet fra uttak av tømmer, transport og energibruk til avfallshåndtering.

 

Se video fra EPD-Norge: EPD for Dummies