Forum for Trekonstruksjoner (FFT)

FFT har som formål:

 • Å arbeide for utvikling av trekonstruksjonsteknikk, og for bruk av tre som konstruksjonsmateriale,
 • Å fremme utveksling av forskningsresultater, fagkunnskaper og erfaring.

Det fremmes gjennom arrangementer, kurs, seminarer, skrifter og initiering av forskning. FFT har dessuten opprettet og utdeler Philibertprisen - hedersprisen for å fremme trekonstruksjoner.

For tiden har FFT ca. 120 medlemmer som omfatter rådgivende ingeniører, arkitekter og representanter fra trebransjens bedrifter. FFT ønsker nå å utvide medlemstallet, bl.a. for å få en bredere basis for sin virksomhet.

Se også egen nettside for FFT: https://www.forumfortrekonstruksjoner.no/

Eksempler på møter som er avholdt:

 • Temamøte om Eurokode 5
 • Passivhus - bærekraftig bruk av tre
 • Massivtre
 • Fleretasjehus i tre
 • Trebroer i teori og praksis
 • Laftehus i dag – juks og fanteri, eller…
 • Trender i tre
 • Ny arkitekthøgskole
 • TRE konstruktive nyheter
 • Gitterbjelker i tre og skrueforbindelser
 • Trekonstruksjonsdagene

Medlemskap

Som medlem vil du bli holdt orientert om FFT's virksomhet, og ved enkelte av våre kurs og sammenkomster er det rimeligere avgift for medlemmene.

Medlemskapet er personlig, og årsavgiften p.t. kr 400,-
For innmelding, fyll ut innmeldingsskjema og send til post@forumfortrekonstruksjoner.no 

For mer informasjon, vennligst kontakt FFTs sekretariat ved Jørgen Tycho post@forumfortrekonstruksjoner.no

Styret

Ledalter:
Jørgen Tycho
post@forumfortrekonstruksjoner.no
932 33 211