Roja Modaresi

Modaresi.JPG

Forsker

Telefon: 402 95 791
Avdeling: FoU og rådgivning
Kompetanse: Miljøegenskaper og livsløpsvurderinger