Henning Horn

Forskningsleder
900 37 013
Kompetanse:
Tørking, energiutnyttelse, biobrensel, fjernvarme, røykgassmåling

Ulrich Hundhausen

Seniorforsker
976 57 599
Kompetanse:
Treteknologi, tremodifisering, trelastsortering, brannbeskyttelse, overflatebehandling

Dag Pasca

Forsker
414 95 596
Kompetanse:
Trekonstruksjoner, konstruksjonsteknikk, simulering, beregning, testing.

Samee Ullah

Rådgiver / Forskningstekniker
464 15 303
Kompetanse:
Bygningsfysikk og trekonstruksjon