Kurs 2, nivå 3.jpg

Dimensjonering av konstruksjoner i KL-tre, limtre og hybridløsninger

Hvilke dimensjonerinsprinsipper ligger til grunn for konstruksjoner i KL-tre og limtre? Hvordan kan jeg utforme og beregne knutepunkter i større konstruksjoner av tre, og hvilke løsninger kan bidra til økte spennvidder i konstruksjonen? Hvordan kan bruken av andre materialer (hybridløsninger) hjelpe til å løse særlige utfordringer?  

Dette er bare et utvalg av de emnene som du vil høre om i dette kurset hos Treteknisk.  

Tid for neste kurs Grunnet omstendighetene rundt koronaviruset er kurset utsatt på ubestemt tid. Nærmere opplysninger om dato kommer senere.
Pris 9.000,- eks. mva. (inkl. 2xlunsj)
Min. antall deltakere 15 personer
Sted Treteknisk, Børrestuveien 3, 0373 Oslo
Påmeldingsfrist   

Det tas forbehold om at det må et minimum antall deltakere til for at kurset gjennomføres.

Dette kurset skal øke din kunnskap om trekonstruksjoner, med tanke på praktiske løsninger i bygg og beregninger knyttet til dette. Kurset vil ta utgangspunkt i utfordringer i forbindelse med trebygg, som standarder ikke berører. Slik vil du få en bredere forståelse for materialet.

I kurset medvirker eksperter, som har stor kunnskap og erfaring med dimensjonering av trekonstruksjoner. Kurset er teknisk og gir state-of-the-art-informasjon angående dimensjonering av trebygg med KL-tre og limtre.

Kurset innebærer diskusjonsrunder med reelle problemstillinger og oppgaver som du typisk kan oppleve i et treprosjekt. Dette gir deg noe praktisk erfaring, som du kan ta med deg videre til ditt neste prosjekt i tre. Resultater og løsninger diskuteres i fellesskap, og det vil være mulig å stille utdypende spørsmål rundt problemstillingene.

Målgruppe:
 

Ingeniører og andre tekniske rådgivere, som ønsker større kunnskap innen dimensjonering av trekonstruksjoner.

Det kan anbefales å ta Kurs 1 før dette kurset, for å få en grunnleggende forståelse av tre som materiale anvendt i bygninger, og de særlige utfordringene med brann, lyd og fukt.   

Kursprogram:  
 

Programmet vil gå over to dager.

Kursdag 1 og 2 – Statikk og lastoverføring i tre- og samvirkekonstruksjoner (limtre og KL-tre, tre og stål, tre og betong)  

I løpet av de to dagene vil følgende emner gjennomgås:

 1. Grunnleggende om tre som materiale og form
 2. Limtrekonstruksjoner
  1. Mekaniske egenskaper
  2. Byggesystemer i limtre
  3. Fagverk
  4. Spesielle elementer i limtre (sadelbjelker, buede bjelker, buer)
  5. Stabilitet (buckling og vipping)
  6. Stabilisering (bracing)
  7. Forbindelser med store belastninger (dybel-tilkobling med flere spalter, 45 graders skruer, limtreskruer etc.)
 3. KL-trekonstruksjoner
  1. Mekaniske egenskaper
  2. Byggesystemer i KL-tre
  3. Kort om teori for ikke-fullstendig samvirke
  4. Dimensjonering av bjelker og vegger i KL-tre
  5. Forbindelser i KL-tre
 4. Samvirkekonstruksjoner
  1. Fullstendig og ikke-fullstendig samvirke
  2. Dimensjonering av konstruksjoner i tre og stål
  3. Dimensjonering av konstruksjoner i tre og betong 

Påmelding er bindende.

Sted: Treteknisk