Kurs 1, nivå 1 og 2.jpg
Foto: Norsk Massivtre AS

Grunnleggende materialkunnskap, prosjektering og bygging i tre

Hvorfor bygge i tre? Hvilket tre er det beste å bruke i utvendig kledning? Hva ligger til grunn for branndimensjonering av fleretasjes trebygg – og hvordan kan man sikre at krav til trinnlyd overholdes ved dekker i tre? Bør jeg ha dampsperre i tak og vegger med KL-tre, og hvordan unngår jeg fuktskader i konstruksjonen i byggeperioden? Hvordan skal hele prosessen planlegges, og hva er det jeg særlig må ta hensyn til?   

Dette er bare et utvalg av de emnene som du vil høre om i dette kurset hos Treteknisk.  

Tid for neste kurs

Ikke planlagt ennå  

Pris 9.000,- eks. mva. (inkl. 2xlunsj)
Min. antall deltakere 15 personer
Sted Treteknisk, Børrestuveien 3, 0373 Oslo
(Bedriftskurs kan arrangeres på forespørsel)
Påmeldingsfrist   

Det tas forbehold om at det må et minimum antall deltakere til for at kurset gjennomføres.

Dette kurset vil gi deg en grunnleggende forståelse av tre som materiale anvendt i bygg – både på ut- og innvendige overflater og i den bærende konstruksjonen. Det tas utgangspunkt i hva som er viktig når man skal bygge med tre og hvilke særlige utfordringer det er ved trebygg. Hvilke prinsipper gjelder for arkitekten som prosjekterer, og hvilke prinsipper gjelder for entreprenøren som bygger i tre? Hva må man tenke på og hvilke muligheter finnes?  

I kurset medvirker flere eksperter innen de ulike områdene, som vil dele sine kunnskaper om tre og trekonstruksjoner med tanke på å oppnå et optimalt bygg sett fra deres synspunkt.

Kurset omfatter diskusjonsrunder med reelle problemstillinger som du typisk kan oppleve i et treprosjekt. Dette gir deg noe praktisk erfaring, som du kan ta med deg videre til ditt neste prosjekt i tre. Løsninger diskuteres i fellesskap, og det vil være mulig å stille utdypende spørsmål rundt problemstillingene.

Målgruppe:
 

Arkitekter, entreprenører og andre som ønsker økt kunnskap knyttet til å prosjektere og bygge i tre.

Kurset passer også bra for rådgivende ingeniører som skal delta på kurs 2, for å få en grunnleggende kunnskap om tre som materiale, og de særlige utfordringene med brann, lyd og fukt.

Kursprogram:


Kursdag 1 – Grunnleggende materialforståelse

08.30: Velkommen! Oppstart av dag 1.

 1. Introduksjon til grunnleggende treteknologi
 2. Utvalgte treslag og de viktigste bruksområdene
   - De viktigste treslagene og prinsippene bak trebeskyttelse og tremodifisering
 3. Utendørs bruk av tre
   - Holdbarhet, farge, overflatebehandling, brann

12.00: Lunsj

 1. Innendørs bruk av tre
   - VOC, fuktbuffering, overflatebehandling, brann 
 2. Massivtre, limtre, konstruksjonstre
   - Standarder, produksjon mm.
 3. Besøk i laboratoriene til Treteknisk
 4. Inspirasjon – hvorfor bygge i tre?

16.30: Takk for i dag!

Kursdag 2 – Hvordan bygge i kl-tre og limtre?

8.30: Oppstart av dag 2

 1. Brannsikring av trekonstruksjoner
  - Regelverk og treets egenskaper ved brann
 2. Akustikk i trekonstruksjoner
  - Lydisolasjon og flanketransmisjon
 3. Fukt i trebygg
  - Oppmerksomhet i hele prosessen med fokus på bygge- og bruksfase
  - Utførelsesstandarden NS 3516

12.00: Lunsj

 1. Tre og arkitekturen
  - Muligheter og inspirasjon fra andre prosjekter
 2. Tre på byggeplassen 
  - Hvordan unngå typiske feil og sikre gode løsninger

18.00: Takk for i dag!

Påmelding er bindende.

Sted: Treteknisk