Bedrift.jpg

Bedriftskurs

Et bedriftskurs kan være egnet for bedrifter som har mange deltakere.

Kurset innebærer klasseromsundervisning. En foreleser reiser til bedriften for å undervise i månedens tema. I tillegg deltar du på et oppgavekurs hvor du sender inn oppgavebesvarelser elektronisk. Oppgavene skal leveres med omtrent 4 ukers mellomrom. I alt skal du levere 6 oppgaver. Fagbøker bestilles hos Fagbokforlaget. I tillegg har du løpende kontakt med en fagansvarlig på Norsk Treteknisk Institutt. 

Det er lagt opp til at du skal bruke 10 måneder på å gjennomføre kurset. Dersom du trenger lenger tid på å fullføre, vil tid utover ordinær tid regnes som selvstudium.

Bedriftskurs avtales i hvert enkelt tilfelle.

Ta kontakt med oss for et tilbud!