Moholt bilde

Ytelsene til Moholt 50-50 skal dokumenteres av Treteknisk

Moholt 50-50 er et av Europas største massivtreutbygginger. 5 tårn på 9 etasjer er snart ferdigstilt med Studentsamskipnaden i Trondheim som utbygger. Veidekke er utførende entreprenør og WoodCon har levert massivtreelementene. Sammen med Treteknisk skal de involverte partene gjennomføre et Skattefunn-prosjekt som skal dokumentere ytelsene til en moderne massivtrekonstruksjon gjennom løpende målinger i ett av byggene.

- Skattefunn er et svært viktig virkemiddel for sikre næringsutvikling og innovasjon, sier Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien.  

Moholt 50-50 er Studentsamskipnaden i Trondheim sin siste store utbygging. Da planene ble lagt var det tidlig klart at man ønsket å bygge hele prosjektet i massivtre. Prosjektet består av 5 høyhus eller tårn på 9 etasjer og har til sammen 632 studentboliger og utgjør totalt 23.000 kvm. Bæresystemet er i massivtre og det er brukt 5600 kbm massivtre.

Skattefunn-prosjektet, som finansieres av Forskningsrådet, skal undersøke nærmere en del sentrale egenskaper hos massivtre ut over det å fungere som bæresystem. Hvordan virker massivtre som klimaskall, hvordan påvirkes energibruken og hva betyr massivtre for innemiljøet? Dette er spørsmål som Treteknisk skal belyse og finne svar på i prosjektet. For å få inn data vil det blant annet bli montert inn følere og sensorer i konstruksjonen slik at man kan følge utviklingen i bygget gjennom døgnet og over en lengre periode.

- Treteknisk skal instrumentere fire etasjer, to med en panellakk og to med ubehandlede overflater. Hus med så mye tre oppfører seg annerledes enn hus i tradisjonelle materialer. Dette ønsker vi å dokumentere innen energibruk og komfortstudier, sier seniorforsker Kristine Nore ved Treteknisk.

Treteknisk har lang erfaring i instrumentering og måling av ulike ytelser hos bygg og konstruksjoner. Dette omfatter ulike fag og innfallsvinkler som statikk, bæreevne, holdbarhet og innemiljø. Treets egenskaper i forhold til innemiljø og energibruk er et fagområde i vekst og utvikling, og hvor Treteknisk har etablert seg som en aktør også i internasjonal sammenheng.

 

Foto: Moholt og Kristine Nore.