Treteknisk 1970 1.jpg

Treteknisk fra 1970 til 1980

 Treteknisk fyller 70 år i år. Her kommer det tredje tiåret.

Foto: Sindre Holøyen utviklet Thermostressen.

Rolf Birkeland ny direktør

Sivilingeniør Halvor Skjelmerud var instituttets første direktør og ble etterfulgt av Rolf Birkeland i 1978. Han var tidligere forsker ved instituttet og senere utviklingssjef og leder av Treindustriavdelingen ved Statens Teknologiske Institutt. Birkeland var instituttsjef fram til 1993.

alt

Rolf Birkeland.

I 1970 var det 30 ansatte ved instituttet, og i dag er det 35. Tidlig i 70-årene var arbeidsfordelingen ca. en tredjedel på hver av disse områdene:

 • Teknisk forskning innen produksjon og anvendelse av produkter.
 • Oppdrag og konsulentvirksomhet.
 • Informasjon, opplæring og bransjetiltak.

Industrien var nå i en rivende teknisk utvikling der instituttet ofte var konsulent. Det medførte også bistand til industrien for å kunne møte konkurranse fra annen industri.

Foruten trelastindustrien hadde instituttet viktige sekretariats-, forsknings- og informasjonsoppgaver innen sponplater, møbler og innredninger.

Eksempler på prosjekter/oppgaver fra 1970:
 • Kvalitetsreglement for skurtømmer.
 • Skurlastens avhengighet av tømmerdimensjon.
 • Redusermaskinenes fliskvalitet og skurprinsipp.
 • Millimeter ble innført i bransjen, og nye tørkemål for trelast måtte utredes.
 • Beregningsprogrammet TRUDE for takstoler med spikerplater.
 • Standarder for trelast og trevirkets bæreevne.
 • Nordisk Trebeskyttelsesråd etableres.
 • Brannimpregnering
Thermostress sagbladstyring

Skjæring av tømmer og trelast med sirkelsagblad krever meget gode kunnskaper om hvordan sagbladet reagerer på belastninger. Derfor satset instituttet på et amerikansk samarbeid for å kunne regulere temperaturbalansen i sirkelsagblad automatisk. Sindre Holøyen utarbeidet Thermostress og den ble lisensprodusert av Mesna Bruk på Lillehammer. Den ble meget attraktiv i Norden.

alt

Andreas Garnæs var ansvarlig for å etablere SKURSIM.

SKURSIM

SKURSIM var et EDB-program for teknisk og økonomisk utbytte ved skur av tømmer. Det ble etablert av Andreas Garnæs og mange bedrifter fikk bistand til sine beregninger basert på tømmerfordeling og utforming av de enkelte saglinjer. Det ble etablert postningstabeller for optimalt utbytte. Men da hadde man ingen teknikk for å lese av den eksakte formen på hver enkelt stokk. I dag kan man stille inn sagene helt nøyaktig for hver stokk.

 

Per Skogstad.

Publisert 16. oktober 2019