tre og skolemiljø.jpg

Trekompetanse Innlandet TKI - torsdag 12. mai 2016 på Moelv.

Samspillet mellom næringsaktører og utdanningsmiljøer er nøkkelen for å lykkes i utviklingen av avanserte industrialiserte bærekraftige bygg.

Torsdag 12. mai kl 9-15 arrangeres det seminar om hvordan næringsaktører og utdanningsmiljøer sammen skal bidra for å lykkes med bærekraftige bygg i fremtiden. Hvilke fremtidsutsikter er det i Innlandet? Hvilke aktører, hva slags kompetanse og utdanningstilbud kan til sammen bidra til å fremme økt bruk av tre i Innlandet.

Bakgrunn

Både næringsaktørene og politikerne i Hedmark og Oppland har som mål at Innlandet skal bli ledende i bruken av mer tre i alle bygg. Potensialet finnes særlig innenfor større bygg og i urbane miljø. At verdens høyeste trehus nå er bygget i Bergen, basert på løsninger fra Innlandet, viser at målet er realistisk. Mangelen på kompetanse i sentrale ledd i verdikjeden om bruken av tre i større bygg synes å være en barriere for å lykkes også i hjemmemarkedet i Innlandet.

Formål

Prosjektets målsetting er å bidra til et forsterket samspillet mellom næringsaktører og utdanningsmiljøer slik at Innlandet får økt kompetanse og blir et referanseområde for bruk av tre i større bygg. Prosjektet skal avklare behov og utarbeide forslag til gjennomførbare, konkrete kompetansehevingstiltak som bidrar til å utvikle din virksomhet. Dette kan omfatte både grunnutdanninger, videre- og etterutdanninger.

Ta gjerne kontakt med Universitetslektor Jan Steinar Egenes ved NTNU i Gjøvik for mer informasjon, tlf: 922 52 544

Seminaret er hos Moelven Limtre AS, Lundemovegen 1, Moelv. 

Invitasjon til seminar torsdag 12.mai: «Mer bruk av tre i framtidas bygg» finner du på hjemmesidene til NTNU i Gjøvik, Fagskolen, Treteknisk og Tretorget