IMG_20211007_124349_Bokeh.jpg

Ny ved Treteknisk, møt Johann Kristian Næss

Byggeaktivitet og driften av bygg kan gi store miljøbelastninger.  For å kunne sammenligne miljøpåvirkningen og ta riktige valg er det behov for dokumentasjon av produktenes miljøegenskaper.  En EPD (Environmental Product Declaration) inneholder standardisert dokumentasjon som gjør det mulig å ta bærekraftig beslutninger om valg av produkter.

 

Tok litt tid å komme seg ut i skogen

Johann har taket på tall og tenkte at økonomi og regnskap var tingen for ham.  Men sitt eget regnskap fikk han ikke helt til å gå opp.  "Jeg ble etter hvert bevisst på at jeg egentlig hadde interesser for skog og natur.  Jeg gikk da "all in" og valgte en mer naturvitenskaplig retning."  For Johann ble det et riktig valg å studere skogfag ved NMBU.  Nå jobber han med å få andre til å velge rett.  Johann gir utbyggere og rådgivere ny innsikt i hvordan valg av produkter kan gjøre bygg mer miljøvennlige.  Han gir også råd til byggevareprodusenter i miljøspørmål og dokumentasjon.

Tett på karbon

"Jeg har alltid vært nysgjerrig på miljøaspektet", forteller Johann entusiastisk.  Som skogfagstudent fikk han muligheten til å fordype seg i faget og har i dag spisskompetanse i livsløpsanalyse og dokumentasjon av miljøegenskaper."Skogen er jo det viktigste våpen mot klimaproblemer, den samler CO2 samtidig som vi kan høste av den."

Et godt fagmiljø

Det var gjennom et engasjement i forskningsprosjektet RENTRE, hvor både Treteknisk og NMBU er partnere, at Johann ble kjent med faggruppen miljø.  "Treteknisk har gjennom mange år tilegnet seg solid kompetanse om miljøaspektet ved trebruk".  Han tilfører allikevel faggruppen noe nytt med sin skogfaglige interesse og faglige bakgrunn.  "Jeg har endelig kommet meg til skogs"  konstaterer han.

alt

Faggruppe miljø: Vegard Ruttenborg, Roja Madaresi. og Johann Kristian Næss.