Medlemskap i Treteknisk

Treteknisk er et frittstående og privat forskningsorgan. Instituttet er nært knyttet til trelastbransjen, men har også mange medlemmer fra andre deler av treindustrien (trevare, limtre, takstol, trehus, maskinprodusenter og -leverandører).

Treteknisk sitt mål er å fremme medlemsbedriftenes lønnsomhet ved bruk av oppdatert kunnskap om trevirke - dets egenskaper, bearbeiding og anvendelse. Virkemidlene er målrettet FoU, kunnskapsformidling, rådgivning og kvalitetsdokumentasjon.

Norsk treindustri møter sterk konkurranse fra andre produkter og utenlandske konkurrenter. Med denne bakgrunn er det en styrke for bransjen å ha tilgang til Norsk Treteknisk Institutt.

Treteknisk eies av medlemsbedrifter innenfor områdene trelast, trehus, limtre, takstol, trevare, konsulenter, rådgivere og leverandører.

De viktigste fordelene ved medlemskap kan sammenfattes slik:

  • Treteknisk arbeider for å øke anvendelsen av trebaserte produkter på områder hvor disse har konkurransemessige fortrinn. Dette har din bedrift glede av.
  • Bransjefellesskapet forsterkes. Nærhet til fagmiljø og tilgang til høy bransjekunnskap.
  • Redusert pris ved utførelse av oppdrag.
  • Redusert pris på kurs og fagdager.
  • Fri konsultasjon i begrenset omfang.
  • Et allsidig og omfattende treteknisk bibliotek med tilgang til nasjonale og internasjonale databaser står til din tjeneste.
  • Vår informasjonstjeneste tilbyr bl.a. gratis forskningsrapporter og andre publikasjoner fra Treteknisk. Medlemsbedrifter får fagbladet “Treteknisk informasjon” i det antall de måtte ønske.
  • Nøkkelmedarbeidere i bedriften har anledning til personlig medlemskap i Treindustriens Tekniske Forening. Foreningen har 310 medlemmer, og er treindustriens viktigste forum for vitenformidling.
  • Medlemsavgiften bidrar til gjennomføring av viktige bransjeoppgaver for hele treindustrien. Blant annet kunnskapsspredning, europeisk standardi­seringsarbeid og europeiske forsknings- og utviklingsprosjekter.
  • Tilgang til akkrediterte laboratorier.


Medlemsavgiften reguleres etter konsumprisindeksen pr. 1. mars hvert år.
Det er styret som fastsetter medlemsavgiftene ut over grunnavgiften til medlemmer uten treindustriell produksjon.
Medlemsavgiften til Treteknisk er fradragsberettiget ved skatteligningen.

 

Våre medlemmer:

A
ACT Logimark AS Nilsson Trelast A/S 
AG Tre AS Norsk Massivtre 
Akzo Nobel Coatings AS  NorDan
Alfa Tre AS Nordvestvinduet AS 
Alvdal Skurlag A/L  Norgesvinduet Bjørlo AS, Nordfjordeid
Norgesvinduet, Trofors
Barkevik Bruk AS Norsk Limtre AS
Begna Bruk AS  NTNU, fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi 
Bergene Holm AS 
Birkeland Bruk Trelast AS  Optimera AS Avd. Andebu
Bjertnæs Sag AS  Optimera AS Avd. Sandnes 
Bo Andrén Norge AS  Optimera Prefab Vest AS
Otta Sag og Høvleri A/S 
Dynea AS 
RBI Interiør AS 
Eidskog-Stangeskovene AS  RemaSawco AS
Eikås Sagbruk AS  RingAlm Holding AS 
A/S Eker Dampsag & Høvleri  RingAlm Romerike
Ringsaker Industriservice AS
F. H. Verktøy AS 
A. Falkenberg Eftf. A/S  Sandermoen AS 
Flaen Sag & Høvleri A/S  Scanpole Norge as 
Fønhus Maskin AS  Sherwin-Williams Norway AS
Fåvang Sag & Høvleri A/S  Skjåk Trelast AS 
Skog-Data A/S 
Gausdal Bruvoll SA  Skogmo Bruk A/S 
Gran Tre KS  Slaatto Sag & Høvleri A/S 
Solør Treimpregnering
H.C Thauglands Trælastforretning A/S  Solør Agrotre A/S 
Hagen AS  Sotra Takstol A/S 
Hasås AS  Splitkon AS 
Hedalm Anebyhus AS Stangeskovene AS, Bjørnstad Bruk 
Hedda Hytter AS  Statens Vegvesen, Vegdirektoratet 
Hell Sagbruk & Høvleri A/S  Stjern A.S, Monstad 
Hunton Fiber AS, Gjøvik Stridsbergs Norge A/S 
STØREN treindustri 
InnTre AS  Svenneby Sag & Høvleri 
iTre AS Söderhamn Eriksson A/S 
Sødra Interiør
JaJo Tek AS  Sørlaminering A/S 
Ing. Jan M. Jansen 
Jatak Alfa Tre  Talgø MøreTre AS
Jotun A/S  Tela Sag & Høvleri A/S 
Termowood AS 
Stangeskovene Kværner A.S  Toten Tre AS 
Kjeldstad Holding AS  Trebruk AS 
Kvarnstrands Verktøy  Treindustrien 
L.O.A.B. Norge  Woodtech AS 
Langmorkje Almenning  Å 
Larvik Imprengeringskompani AS  Aanesland fabrikker AS 
LSAB Norge AS, Tangen  
 
Markem-Imaje AS   
Materialhåndtering A/S   
Medby Sagbruk AS   
Mjøstre AS  
Moelven Industrier ASA   
Moelven Multi 3 AS   
Moelven Profil AS   
Mycoteam AS