Videregående kurs.jpg

Videregående kurs – Hvordan bygge i tre?

Kurs om å prosjektere og bygge i tre

Når

Tirsdag 12. mars 2019            

(Bedriftskurs arrangeres på forespørsel)

Varighet Kl. 09.00 - 12.00
Sted Norsk Treteknisk Institutt, Forskningsv. 3B, Oslo
Kursavgift Kr. 3.000,-
Påmeldingsfrist 6. mars 2019

Det tas forbehold om at det må et minimum antall deltagere til for at kurset gjennomføres. Dette kurset holdes flere ganger i løpet av året.

Dette kurset gir en mer praktisk tilnærming av hva som er viktig når man skal bygge med tre. Hvilke prinsipper gjelder for arkitekten, og hvilke prinsipper gjelder for entreprenøren som bygger i tre. Hva må man tenke på og hvilke muligheter finnes.  

Til å fortelle om å prosjektere og bygge i tre kommer en erfaren arkitekt innen trebygg, som vil dele sine kunnskaper om trekonstruksjoner ift. å oppnå et optimalt bygg sett fra arkitekten og entreprenøren sitt synspunkt. Kurset er ikke på høyt teknisk nivå, men gir en mer praktisk tilnærming av hvilke prinsipper som gjelder når man skal prosjektere og bygge med tre.

Målgruppe:

Arkitekter, entreprenører og andre, som ønsker økt kunnskap knyttet til å prosjektere og bygge i tre.

Innhold:

Kurset vil gå gjennom følgende delemner  

  1. Introduksjon til tre som byggemateriale – Hvorfor bygge i tre?
  2. Konstruksjons-, KL- og limtre – materialegenskaper, styrkesortering, produksjon mm.
  3. Prosjektering av trekonstruksjoner – Hvilke muligheter og begrensninger finnes?
  4. Tre på byggeplassen – utførelse av lastbærende trekonstruksjoner.

Fotograf: Norsk Massivtre AS

Påmelding her 
(Påmelding er bindende)

Sted: Treteknisk
Antall: Minimum 15. personer